Saratus Rebu

1
1771

pepeletekan

MIMITI taun 90-an, sabadana gaji pagawe nagri ditaekeun nepi ka dua kali lipet. Samemehna nyepeng duit Rp 100 rebu teh kira-kira mah nyakitu tea ngan saukur pupuluhan rebu. Eta we gaji guru oge lamun teu salah mah ngan saukur Rp 40 rebu. Cindekna, wangkid harita mah duit Rp 100 rebu teh kawilang gede.
Kiwari duit Rp 100 rebu bisa disebut gede, bisa oge leutik, gumantung kana pangabutuh urangna. Bisa disebut gede, lamun ku urang dibeulikeun kurupuk atawa uyah. Komo dibeulikeun huut badag mah, bisa meunang  sababaraha karungeun. Beda deui lamun ku urangna dibeulikeun rokok. Paling duit Rp100 rebu teh ngan saukur mahi 5 bungkuseun. Malah dibeulikeun daging sapi oge apan teu cukup sakiloeun kiwari mah.
Pikeun para guru, kiwari duit Rp 100 rebu teh bisa disebutkeun leutik pisan. Komo pikeun guru anu gajina weuteuh tur geus meunang tunjangan sertifikasi mah. Sigana duit Rp 100 rebu teh diteundeunna oge dina saku kenca, moal-moal acan didompetan. Malah lamun dipenta oge moal matak leuleuweungan. Komo dipenta ku dunungan mah.
Tamba ngahuleng, kutrat-kotret diajar ngalikeun. Da ceuk Si Ocoy oge ngalikeun mah babari pisan. Hese soteh cenah palebah ngabagina. Sabab ari ngabagi mah biasana sok make itungan persen.Sakitu persen ka itu, sakitu persen ka ieu, sesana keur uing. Aya oge anu ngabagina teh ku itungan jangka, nyaeta jang -ka itu, jang-ka ieu, jeung  jang-ka imah. Moal dibahas palebah babagina mah, bisi salah
sokna. Da kitu geuning bebejana keur anu,buktina mah jang ka imah ceuk Si Ocoy oge.

Urang kalikeun we ayeuna mah duit anu saratus rebu teh. Lamun dikalikeun kana 10, jumlahna teh meureun jadi Rp 1 juta. Dikalikeun kana 100 mah jumlahna bakal Rp 10 juta. Lamun dikalikeun kana 1.000 hasilna teh pasti Rp100 juta. Geuningan gede ari dikumpul-kumpul mahnya. Komo lamun dikalikeun kana 8.000, bisa wah pisan atuh. Eta teh karek ku itungan sakali. Komo lamun dikalikeun deui kana 2 atawa 3, jumlahna bakal luar biasa.Babalagonjangan ieu mah. Tadi oge disebutkeun tamba ngahuleng, ngalamun  lantaran hulu baluweng. Hapunten.∗