images
Foto Istimewa

ANYAR-ANYAR ieu Presiden Joko Widodo geus ngaluarkeun aturan anu eusina umajak sangkan sakumna pejabat nembongkeun hirup basajan (Gerakan Hidup Sederhana). Pangna ngaluarkeun aturan ieu teh, tangtu wae alatan ayana kamarudahan di masarakat pedah ka hirupan para pejabat pamarentah loba nu geus kaluar tina wates. Malah apan can lila PPATK meredih sangkan para kepala daerah anu rea pakayana kudu dipariksa.

Pikeun Emang mah satuju pisan kana ayana Gerakan Hidup Sederhana teh. Komo lamun sakumna pejabat “kaya raya” dipariksa mah. Ka sawang ti ayeuna keneh bakal rea pejabat anu ngadadak ngajualan pakayana. Duitna ditumpukeun handapeun pangsarean, da diteundeun di bank mah apan bakal kapanggih keneh.

Tapi tangtu wae teu sakumna pejabat rea pakayana. Aya oge anu ka hirupanana basajan pisan. Malah di lembur Emang mah, bejana aya pejabat eselon II nu nolak milu piknik ka Bali alatan teu kabedag
ma yar waragadna. Beu…, aneh bin ajaib tea ieu mah. Teu deuk aneh kumaha, apan anjeunna teh kepala dinas di dinas anu gede pisan anggaranana. Lamun anjeunna daek ceceremed siga nu sejen, sigana tong boroning piknik ka Bali, dalah jalan-jalan ka Amerika oge moal teu kawaragadan.

Ngan hanjakal pejabat anu basajan model kitu teh teh jumlahna saeutik pisan. Rereana mah nyakitu tea, pamer kamewahan. Pakayana lubak libuk, bru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah.
Malah bumina oge leuwih ti tilu, komo ditambah vila mah. Eta teh cenah karek bumi haturan istri anu sepuh. Bumi anu dipasihkeun ka “istri muda” mah teu kabejakeun da disumputkeun tea. “Namanya juga nu anom atuh Paaa. Pasti lebih disayang,” ceuk Si Ocoy bari ngacay.

Dasar Si Ocoy, rea panonna. Meh unggal pejabat di lemburna maneh na mah apal pisan. Cindekna, lamun hayang nyaho kahirupan pejabat di lembur Emang, tanya –
keun we ka Si Ocoy. Pasti ma nehna norowelang, ditataan ti mimiti bubuk leutik nepi ka serah badag moal aya nu kaliwat. Nu matak manehna mah teu sirikna surak bari ajrag-ajragan ngadenge ayana Gerakan Hidup Sederhana teh. Pok na ge lain ngan saukur satuju, tapi siap memberikan dukungan penuh, cenah.

Digugu jeung henteuna ajakan Presiden Jokowi ku para pejabat sang kan nembongkeun hirup basajan atawa disebut Gerakan Hidup Sederhana, bakal katingal dina Idul Fitri taun ayeuna. Bejana para pejabat di lembur Emang mah balanjana oge sok ti dayeuh.

Urang pada barandungan we nyaaaa. Sugan we GHS teh henteu ngan saukur dipake alesan siga waktu munggahan kamari. Para
stap ngaregel curuk alatan eusi amplop pamere ti dununganana teu cukup keur meuli daging sapi.

Sakitu ti Emang. Wilujeng Bo –
boran Siam, hapunten samudaya
kalepatan.(*)Para stap ngaregel curuk alatan eusi amplop pamere ti dununganana teu cukup keur meuli daging sapi.  Sakitu ti Emang. Wilujeng Boboran Siam, hapunten samudaya kalepatan.(*)