Abidin Dansah, (80), Pangsiunan Guru jeung Kepala Sekolah. Pituin ti Cikelét, Pakidulan Garut.. Ti nuju dines kénéh sok leukeun kutrat-kotrét nulis sajak atawa ngadangding. Hanjakal, kotrétan-kotrétanna réa nu leungit ka irid wanci, bari teu kungsi ka dokuméntasikeun. Di luhur kapidangkeun sawatara sajak jeung dangdingna.

Abidin Dansah, (80), Pangsiunan Guru jeung Kepala Sekolah. Pituin ti Cikelét, Pakidulan Garut.. Ti nuju dines kénéh sok leukeun kutrat-kotrét nulis sajak atawa ngadangding. Hanjakal, kotrétan-kotrétanna réa nu leungit ka irid wanci, bari teu kungsi ka dokuméntasikeun. Di luhur kapidangkeun sawatara sajak jeung dangdingna.

Abidin Dansah, (80), Pangsiunan Guru jeung Kepala Sekolah. Pituin ti Cikelét, Pakidulan Garut.. Ti nuju dines kénéh sok leukeun kutrat-kotrét nulis sajak atawa ngadangding. Hanjakal, kotrétan-kotrétanna réa nu leungit ka irid wanci, bari teu kungsi ka dokuméntasikeun. Di handap kapidangkeun kotrétanna.

 

 

Kedal rasa kucarita

ngaguarmedar kacinta

kabaligeusan ngajadi

kasarakan lemah cai teukarasa,

bari merebey cimata

 

Deudeueueuh, Geulis, deudeuh

Anjeuntehjatisarakan, pangancikan pangbalikan

nu teuweléh ngagupayan, munkuringkeur nyanyabaan

 

Deudeuh, Geulis, deudeuh

Anjeun téh tanah katresna,

lembur pangupukan rasa nu teuweléh dipicinta,

dipideudeuh salamina

 

Sanajan kuringgeus lunta

kiwari dumuk di kota tapi tetep,

kanyaah taya pegatna

 

Munkeur anteng ngumbar tineung

ngimpleng pareng pajonghokan

salira tembong sidaweung

nabangbarung panyileukan

 

Mun peuting keur sepi jempling

Hawar-hawar sok kakuping

ngagalindeng dangding liwung

lagu gandrung tisarakan

 

Hampura, Enung, hampura

munkiwari can bisanohonanjangji

Hampuraaa, Enung, hampura

mun pasini kiwari tacan ngabukti

da kuring lain rekcidra

sumawonudarkacinta

ngan can tepi kana wanci nu

dianti baheula pan geus subaya

Idul Fitri pasini rék tepung deui

 

Cikelét sarakan urang

banjar karang panglayungan

teuteuleuman kokojayan

di leuwi Cipasarangan

 

Cikelét sarakan urang

tutungkusan lelembutan

mun melang pédah paanggang

kudu mindeng dilongokan

 

Cikelét sarakan urang

wawarisan tuturunan

munhariwang ngarangrangan

urang riksa sasarengan